Beyaz Yasemin Formu

Restoran ve kafeler için başvuru.

Bilgileriniz

Maximum 2048KB
Forma Eklenecek Belgeler
  • Başvuru ücretinin makbuzu
  • İşyeri izin belgesinin kopyası
  • Personelin önceden katıldığı hijyen eğitimi ve sertifikaların kopyası