İş Yeri İzin Başvuru/Yenileme Müracaat Formu

Bölgedeki kanalizasyon sistemine bağlanmak için.

İşyeri Bilgileri

Maximum 2048KB
Forma Eklenecek Belgeler
 • Şehir Planlama Dairesi'nden alınacak "Planlama Onayı" izin belgesi.
 • Bu belgeyi almak için Şehir Planlama Dairesi’ne aşağıdaki evraklar sunulacaktır.
  1. 3 Adet Koçan Fotokopisi
  2. 3 Adet Yer (sight) Planı Fotokopisi
  3. 3 Adet Kira Sözleşmesi Fotokopisi (Kiracı ise)
 • İşletme; şahıs işletmesi ise KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (Vatandaş olmayanlar KKTC’de iş kurma izni getirecektir), şirket ise şirket onay belgesi ve direktörler belgesi
 • Eski işyeri izin belgesi
 • Kira Mukavelesi
 • İşletmecinin LTB'den alacağı Borcu Yoktur Belgesi
 • Şehir Planlama Dairesi' nden alınacak "Planlama Onayı" izin belgesi.
 • Bu belgeyi almak için Şehir Planlama Dairesi’ne aşağıdaki evraklar sunulacaktır.
  1. 3 Adet Koçan Fotokopisi
  2. 3 Adet Yer (sight) Planı Fotokopisi
  3. 3 adet Kira Sözleşmesi Fotokopisi (Kiracı ise)
 • İşletme; şahıs işletmesi ise KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (Vatandaş olmayanlar KKTC’de iş kurma izni getirecektir), şirket ise şirket onay belgesi ve direktörler belgesi.
 • İşletmeyi işletecek olan şahıs mal sahibi ise koçan fotokopisi, eğer mal sahibi değilse buna ek olarak çalıştıracak kişi adına düzenlenmiş kira sözleşmesi.
 • Apartman altı v.b. gibi yerlerde (Restorant, Bar, İnternet Kafe) vb. koku, duman ve gürültü çıkarabilecek ve/veya Alkollü içki servisi yapılan işyeri çalıştıracak olanlar tüm kat sakinlerinin itirazları olmadığına dair sunacakları belge.
 • Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Şirketler Mukayyitliği Resmi Kabz memurluğundan iş yeri isim tescili (Ticari Ünvan).
 • İşletmecinin LTB’den alacağı Borcu Yoktur Belgesi.
 • Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na üyelik belgesi veya Ticaret Odası’na üyelik belgesi.
 • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden ustalık belgesi. (Çalışanlardan en az birinin ustalık belgesi gerekmektedir).
 • İlgili Meslek kuruluşundan üyelik belgesi (Örnek: Berberler Birliği, Fırıncılar Birliği, Restorancılar Birliği vb…)
 • Ekmek fırını, süt ürünleri imalatçılar, her türlü imalathane, kuru temizleyiciler vb. işyeri çalıştıracak olanlar Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nden alacakları izin belgesi.
 • Otel, bar, gazino, sinema, disko, içkili yer vb. işyeri çalıştıracaklar için Karakter Belgesi getirecektir.

Not: Gerekli Dokümanları Eklemek için: koçan fotokopisi ve yer(sight) alanı fotokopileri haricinde ki dökümanlar online olarak yüklenebilir.