Haberler

Başkent’in Yeni Kültür, Sanat ve Arşiv Çalışmaları Merkezi: Arkhe Lefkoşa

Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde ve Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. katkılarıyla oluşturulan Arkhe, başkent Lefkoşa’nın yeni kültür, sanat ve arşiv çalışmaları merkezi olarak çalışmalarına başladı. Arkhe’nin temel amacı, Lefkoşa’nın kentsel ve kültürel mirasını toplumsal hafızaya kazandırıp gündelik yaşamın dinamik bir parçası haline getirmek olarak belirlendi. Arkhe’nin Merkezi, Arabahmet Kültür Evi’nde Yer Alacak Arabahmet bölgesinin kalkındırılmasına katkı koymayı amaçlayan Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi iştiraki ve Lefkoşa Türk Belediyesi girişimi olan Arkhe’nin merkezi, uzun zamandan sonra yeniden kamusal kullanıma açılan Arabahmet Kültür Evi binasında yer alıyor. Kentlerin hafızası, kültür, toplum, sanat ve bireyin iç içeliği ile biçimlenmektedir. Bu hafızanın devamlılığı da, onun kayıt altına alınıp hatırlanması ve güncel bilgi ile kaynaşmasına dayalıdır. Buradan hareketle kültür, sanat ve bellek sahalarını farklı disiplinlerle birleştirerek disiplinler arası bir yöntemle çalışmayı hedefleyen Arkhe, Lefkoşa’nın kalbinde toplumsal hafıza, kültürel miras ve çok-disiplinli sanat pratiklerine odaklanan çalışmaların gerçekleştirilebileceği, iş birliğine açık kullanımları teşvik eden düşünsel ve yaratıcı bir üretim alanı olarak faaliyet gösterecektir. Arkhe, Lefkoşa’nın sanatsal ve düşünsel zenginliğini yansıtan yaratıcı çalışmaları ve üretimleri destekleyerek hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Lefkoşa’ya dair eski ve yeni bilgiyi, çeşitli ve birbirini tamamlayan ifade biçimleriyle bugünün bağlamında ele alıp kentle bütünlüklü bir ilişki kurmak için yeni fırsatlar yaratmak da Arkhe’nin hedefleri arasında yer alıyor.     Arkhe, başkent Lefkoşa’ya özgün karakterini kazandıran yapılar, kişiler ve toplumsal olaylar ile ritüellerin gelecek nesillere aktarılabilir şekilde kayıt altına alındığı; bilinmeyenlerin gün yüzüne çıkarıldığı ve bu öykülerin hem kent sakinleri, hem de ziyaretçilerin erişimine açıldığı bir merkez olarak kent yaşamının bir parçası olmaya hazırlanıyor.   İlk Sergi: Kadir Kaba -  Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni Sanat faaliyetleri kapsamında Arkhe’de yer alacak ilk çalışma, fotoğraf sanatçısı ve araştırmacısı Kadir Kaba’nın hazırladığı “Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni” başlıklı sergi. Kıbrıs Türk fotoğrafçılığının tarihine ve öznelerine nadide eserlerden yola çıkarak ışık tutan sergi 1 Aralık 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.   Arkhe ile LTB Yayıncılığı Yeniden Başlıyor Eski Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkanlarından Mustafa Akıncı döneminde filizlenen ve daha sonra bir duraklama dönemine giren belediye yayıncılığı geleneği, yaklaşık kırk yıllık aradan sonra Arkhe ile yeniden başlıyor. Arkhe açılış gecesi hatırası olarak, 1886’da Lefkoşa’daki Devlet Matbaası’nda basılan Claude Delaval Cobham’ın Kıbrıs Bibliyografisi’ne ait orijinal metnin tıpkıbasımı yapıldı. LTB Özel Koleksiyonu, Kitaplık ve Arşiv, Sahne Arkhe, üstlendiği misyon doğrultusunda Arabahmet Kültür Evi’ni çok işlevli bir kullanım alanı olarak yeniden düzenledi. Böyle bir düzenlemenin berisinde hem Arkhe’nin işbirliğine açık, esnek kullanımlı ve sürdürülebilir hedefleri için elverişli bir ortam yaratması, hem de Lefkoşa’nın kalbinde ve gündelik yaşam temposunun içinde dinamik kalabilen bir kültür mekanı olarak varlığını sürdürebilmesi arzusu bulunuyor.   Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tarih içerisindeki gelişim ve değişimine ait önemli belge, yayın, fotoğraf ve nesneleri ilk kez bir araya getiren LTB Koleksiyon odası, açık modüler sergi salonu işlevi yanında, toplantı ve atölye çalışması gibi organizasyonlar için kiralanabilir bir alan olarak tasarlandı. Kitaplık ve arşiv, Lefkoşa’ya ait aktif bir hafıza merkezi niteliğindedir. Yalnızca eskiye ait olanı çeşitli ve sistematik yöntemlerle belgelemeyi değil, kentin kimliğini oluşturan hikayeleri bugüne kavuşturmayı ve onları zamansız kılmayı hedefler. Kitap koleksiyonu Lefkoşa kent tarihinin yanı sıra kent kültürü ve tarihi; mimarlık ve kent tasarımı; çevre ve sürdürülebilirlik ile güncel kent çalışmaları üzerine nitelikli yayınları bir araya getirirken farklı alanlarda çalışan araştırmacılar için de ortak bir çalışma alanı sunar. Arkhe’nin tematik programları ile diğer kurum ve kişilerin geliştireceği etkinliklere açık bir gösterim ve performans alanı niteliğinde olan Sahne ise, 130 kişilik kapasitesi ile film gösterimleri, tiyatro oyunları, konserler, söyleşiler ve panellere ev sahipliği yapacaktır.                

| 29/11/2023|

Harmancı: “İstanbul Sözleşmesi bu mücadelede en önemli kazanımdır”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin bizim toplumumuzu da derinden yaralayan evrensel bir sorun olduğunu vurgulayan bir açıklama yaptı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün tüm dünyada bu mücadelenin devam etmesi gerektiğinin hatırlatıldığı bir gün olduğunu ifade eden Harmancı, 2011 yılında Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen ve aynı yıl ülkemizde de onaylanan İstanbul Sözleşmesi’nin ise bu mücadelenin en önemli kazanımlarından olduğunu söyledi.  “2014 yılından beri 58/2011 sayılı yasa ile onaylanan ve iç hukukumuzun parçası haline gelen İstanbul Sözleşmesi’ni temel alarak kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele alanında çok önemli adımlar attık. 2016 yılında ülkenin tek Kadın Sığınma Evi’ni açtık. 2022 yılında yeni binamıza geçerek, hem sığınma evinin kapasitesini artırdık hem de hizmet standartlarımız gibi fiziki şartlarımızı da Avrupa standartlarına taşıdık.”  Harmancı, LTB Kadın Sığınma Evi’nin sadece 2022 ve 2023 yıllarında bugüne kadar 85 direnişçi kadına çocuklarıyla birlikte yeni, güvenli ve özgür bir yaşam kurabilmeleri için güvenli barınma imkanının yanında ihtiyaç duydukları tüm destekleri sunduğunu ifade etti.  İstanbul Sözleşmesi’nin de öngördüğü şekilde, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin ancak bütünlükçü ve koordineli bir devlet politikası olursa başarılı olabileceğine inandığını belirten Harmancı; LTB’nin 2016 yılından itibaren ilgili devlet kurumlarının da bu sözleşmenin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmesi için bir yandan baskı unsuru oluştururken diğer yandan da kolaylaştırıcı bir rol oynamaya çalıştığını söyledi.  “2018 yılında Kadına Şiddete Müdahale Birimi’nin Lefkoşa Polis Müdürlüğü altında kurulması da Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması’nın kurulup aktif olarak çalışmaya başlaması da bu çalışmaların sonucuydu. Hukuki dayanağımız da İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmenin birçok yönden ülkemizde hayata geçmesinden sorumlu olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED) kuruluş yasasıydı.”  “Özellikle TOCED, Polis ve Kadın Sığınma Evi arasındaki etkin koordinasyonun hayat kurtardığına çok kez şahit olduk” diyerek devam eden Harmancı, hem ilk müdahalelerde bu koordinasyonun devamı hem de sığınma evi sonrası destek hizmetlerinin genişletilmesi ve önleyici devlet politikalarının geliştirilmesi için Aile İçi Şiddetle Mücadele İş Birliği Protokolü’nün yenilenmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.  Harmancı “bu hayati toplumsal sorunla mücadele bireysel inisiyatiflere veya iyi niyete dayanarak sürdürülmemeli, bir yandan TOCED Yasası’nın gerekleri derhal yerine getirilirken, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasında karşılaşılan yasal boşluklar da ivedilikle giderilmelidir” dedi. 

| 25/11/2023|

LTB, Beslenme Desteği Projesi ile çocukların yanında

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda ve sosyal destek politikaları çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarına Beslenme Desteği Projesi’ni ekledi. Proje kapsamında LTB, devlete ait ilkokullardaki öğrencilere beslenme desteğinde bulunuyor. LTB Toplum Çalışmaları Şubesi tarafından oluşturulan proje,BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 24. Maddesi çerçevesinde devletlerin garanti altına alması gereken her çocuğun yeterli ve sağlıklı beslenme hakkına dikkat çekiyor. LTB kaynakları yanında, kurum, kuruluş ve bireylerin katkısı ve dayanışması ile sürdürülen projede bugüne kadar Arabahmet İlkokulu, Çağlayan İlkokulu, Atatürk ilkokulu, Haspolat İlkokulu, Yenicami Okul Öncesi, Gelibolu İlkokulu, Hamitköy İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu ve Şht. Yalçın İlkokulu’nda 2130 öğrenciye beslenme desteği sağlandı. Projeye bugüne kadar Arun gönüllüleri ile Vakıflar Bankası Lefkoşa Merkez Şube ve Krediler Müdürlüğü, Albank, Şah Fırın ve Meriç Hellimleri, Sefa Karahasan ve Sevgün Yorgancı, Luxuryeva investment Ltd, Barış Yuca Motors Ltd. ve Pembe Büke Nuralış (vefat eden annesi Gökçen Hanım anısına) katkıda bulundular. Başkan Harmancı: “Bu şehir paylaşmayı da dayanışmayı da iyi bilir. Sizlerin destekleriyle daha fazla çocuğa destek vereceğiz” LTB Başkanı Mehmet Harmancı bu projenin Paylaşım Mutfağı, Paylaşım Bakkalı ve sonrasında Paylaşım Dükkanı gibi çok önemli ve değerli bir proje olduğunu ve belediyenin sosyal adalet mücadelesi ile sosyal destek politikalarının bir devamı olarak okullarda da öğrencilere ulaştığını kaydetti. “Birimiz tok birimiz aç olmaz” diyerek bir yola çıktıklarını belirten Harmancı: “Bu şehir paylaşmayı da dayanışmayı da iyi bilir. Paylaşım Mutfağı ve Paylaşım Dükkanı bunun en güzel iki örneğidir. Beslenme Desteği Projesi ile de mümkün olan en fazla öğrenciye ulaşmayı ve bu konuda toplum genelinde farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizlerin destekleriyle daha fazla çocuğa destek vereceğiz” dedi.    

| 22/11/2023|

Şampiyonlarımız için Sözümüzü Tuttuk: Ülker Lefkoşa Maratonu’ndan 2 milyon 250 bin TL derneğe takdim edildi

Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkemize kazandırmak ve şampiyonların adlarını yaşatmak için düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilen 2 milyon 250 bin TL gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne takdim edildi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile LTB Spor Kulübü yöneticilerinin, Ruşen Yücesoylu Karakaya başkanlığındaki Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği görüşmesinde derneğe hatıra kupası da takdim edildi. Başkan Harmancı: “Bize hep gururu yaşatan Şampiyonların adları hep yaşayacak” LTB Başkanı Harmancı, bu yıl düzenlenen maratonda sadece Lefkoşa’nın değil, memleketin söz verip tek yürek olduğunu ve binlerce kişinin gönlünden çıkan bu sözün 22 Ekim’de tutulduğunu söyledi. Harmancı, maratonun tüm süreç boyunca toplumun bu davaya sahip çıkacağına olan inancımı pekiştirmesi açısından önemli olduğunu belirterek “24.000’in üzerinde kayıt yaptık, maraton günü de 10.000’in üzerinde insan maratona katıldı. Maratondan elde edilen gelirle birlikte umarım bu destek kampüs yapılıncaya kadar devam edecek. Ülker Lefkoşa Maratonu aracılığı ile Puma, yan sponsorluk yanında kampüsün inşası için 1 milyon TL’lik de nakit katkıda bulundu. Hem kampüs hem de adalet için toplum olarak sizlerle birlikte hareket etmekten asla geri durmayacağımızı bir kez daha yinelemek açısından da maraton çok önemliydi” dedi. “Bu ödev burada bitmiyor. LTB olarak bu sürece sahip çıkmaya devam edeceğiz.” Konuşmasının devamında Başkan Harmancı, “Bu ödev burada bitmiyor. Maraton eğitim kampüsünün ilk adımını attı. Tüm sponsorlarımız ile halkımıza çok teşekkür ederim. LTB olarak bu sürece sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her daim dernekle birlikte olmaya devam edeceğiz.” Karakaya: “Maraton günü toplumsal dayanışmanın en büyük örneklerinden birisi yaşandı. Kafamızdaki en önemli konu kayıplarımız için adalettir.” Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da maraton günü toplumsal dayanışmanın en büyük örneklerinden birisinin yaşandığını kaydederek kampüsü yapmak için gelen insanların kafasındaki en önemli konu çocuklarımız ve kayıplarımızın adaleti olduğuna vurgu yaptı. Karakaya: “Hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi LTB Başkanı Harmancı ve tüm ekibi bize hep hissettirdi. Dernek olarak ortaya koyduğumuz hedefi yapacağız. Bu toplumun ve bu ekibin birlikte çalışarak yaptığı çok büyük bir katkı oldu. Gönülden teşekkür ederiz. Şampiyonlarımız bizi oradan izlediler, onların gücü bizim yanımızda ve biz de sonuna kadar yapmamız gerekenleri yapacağız.” dedi.   

| 17/11/2023|

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bölge muhtarlarıyla dayanışma yemeğinde buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, şehrin beraber yönetimi ve yurttaş odaklı hizmet kapsamında muhtarlarla iş birliğine devam ediyor. Çalışmaların değerlendirilmesi ve motivasyon amacıyla düzenlenen geceye Belediye Meclis Üyeleri yanında LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, müdür muavini Ziya Güvenir ve Muhtarlar Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ali Ülker de katıldı. Başkan Harmancı: Muhtarlarımızla her daim iş birliği ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada başkent belediyesinin muhtarlara yönelik kurumsal yapısı sayesinde sürekli ve karşılıklı iletişimin ile dayanışmanın devam ettiğini kaydetti. Muhtarların şehirde yaşayan herkesle birebir temasta olduklarına dikkat çeken Harmancı, hem şehirdeki sorunların çözümü hem de gelecek planlamasında muhtarların olmazsa olmaz olduğunu vurguladı. Muhtarlarla birlik ve gönüldaşlık içerisinde olmaya, mevkilerin geçici olduğu bilinci ile her şeyden önce dostlukları daim kılmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Harmancı, önümüzdeki hafta içerisinde muhtarlara bölge ziyaretlerinde buluşmaya devam edeceğini belirtti.

| 13/11/2023|