Ödüller

Ağa Han Mimarlık Ödülü

Lefkoşa Türk Belediyesi eski Başkanı Mustafa Akıncı ve Lefkoşa Rum Belediye eski Başkanı Lellos Demetriades döneminde ortak olarak yürütülen "Lefkoşa Master Planı" kapsamında "Lefkoşa İmar Planı" ekibi tarafından gerçekleştirilen "Surlariçi İyileştirme Projesi" 2007 yılında Ağa Han Ödülüne layık görülmüştür.

Dünya’nın mimarlık alanındaki en prestijli ödüllerinden biri olan Ağa Han Mimarlık Ödülü, 1977 yılından beri Ağa Han tarafından İslam Kültürü'nün mimarlıktaki anlatımlarını anlamak ve değerlendirmek üzere veriliyor.

Ödüle layık görülen "Surlariçi İyleştirme Projesi"'nin amacı bölünmüş olan Surlariçi’ndeki kültürel ve mimari mirası korumak, yeni özel yatırımlar için bir dürtü oluşturmak, hayat kalitesini artırmak, yeni yerleşmiş insanları cezbetmek, ekonomik aktiviteleri güçlendirmek ve sonuç olarak çağdaş kentteki tarihi merkezin rolünü yeniden kurmaktır.

Proje Avrupa-fon girişimli olup, Birleşmiş Milletler Proje Servis Ofisi (UNOPS) tarafından yürütülmüştür. Toplamda 6 adet ana proje, bölünmüş şehirin iki tarafında gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılar
Europa Nostra Ödülü

2011 yılında iki toplumlu olarak müracaat edilen “Lefkoşa Suriçindeki Ara Bölgede Kültürel Mirasın Korunması Projesi”, Avrupa Kültür Mirası’nın sesi ve birçok ülkeden çok sayıda kuruluşun üyesi olduğu bir örgüt olan Europa Nostra tarafından ‘En İyi Çalışma’ olarak büyük ödüle layık görülmüştür. Ödül, Lefkoşa Sur içerisinde ara bölgede kalan tarihi binaların araştırılması çalışmasına çalışmasını yürüt

Europa Nostra, Avrupa çapında 50 ülkeden 250 sivil toplum kuruluşunu birleştiren bir uluslarararası kültürel miras koruma örgütleri federasyonudur. Bu kuruluşlar aracılığıyla Avrupa’da milyonlarca kültürel miras dostunu temsil etmektedir.

1980 yılında başlatılan iki toplumlu Lefkoşa Master Planı kapsamında yapılan çalışma 2001 yılında başlatılmıştı. Çalışma, söz konusu dönemde geçişlerin serbest olmadığı, bölgenin hassasiyeti ve iki toplum arasında yakınlaşmayı sağlayıcı özelliğinden dolayı da önemli bir proje olarak addediliyor.

Çalışma kapsamında söz konusu bölge içerisinde tarihi değere sahip 250 ev incelenip sınıflandırıldı. Bunun yanında uzun yolun ara bölgesindeki kısmında bulunan bazı binaların kısmi restorasyonları devam ediyor.

Europa Nostra, 2013 yılında Mimari ve Kültürel öneme haiz Avrupa’nın tehlike altında bulunan 7 bölgesinden biri olarak seçtiği Lefkoşa Surlariçi Ara Bölgesinin projelendirilip rehabilite edilmesi için fon sağlama konusunda çalışmalar başlatmıştır.

Ayrıntılar
İzmir Yıldızları Ödülü

İzmir Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik iyi uygulama örneklerine verdiği ödüldür.

İzmir Yıldız Ödülleri “Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin BM Ortak Programı” çerçevesinde Kadın Dostu Kent ilan edilen İzmir’de kadınların sosyal, politik ve ekonomik hayata katılımını desteklemek için yürütülen çok yönlü çalışmalar kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki başarılı uygulamaları değerlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenliyor.

Kadınlar için istihdam yaratmak, temsil eşitliği, ekonomik ve sosyal katılımın güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddete karşı tedbirler olarak belirlenen kriterler çerçevesindeki yarışmaya hem Türkiye hem de farklı ülkelerden de katılımlar oldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Şiddete Karşı Yan Yana Projesi, “İzmir Yıldızı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İyi Uygulama Ödülü”nü kazandı.

Ayrıntılar