Tarihi-Turistik Yerler

Mevlevi Tekkesi

Mevlevi Tekkesi, 16. yüzyılda burada var olan Arap Ahmet Paşa ile Ferhat Paşa Mevlevihaneleri’nin üzerine 17. yüzyılda inşa edildi.

Osmanlıların adaya hakim olmasından sonra Anadolu’dan gelen değişik mezhep ile tarikatlar arasında önemli bir yeri olan Mevleviler tarafından, hem dinsel hem de kültürel merkez olarak işlev gördü. Mevlevihane’de, derviş hücreleri, semahane, türbe, mutfak ve misafirhane odaları bulunuyordu.

Dervişlerin, uzun yıllar sema ayinleri düzenlediği bu tekke, son şeyhi Şamlı Selim Dede’nin vefat ettiği 1954 yılından belli bir süre sonra ibadete kapatıldı ve ilk kez 30 Nisan 1963 tarihinde “Kıbrıs Türk Etnografya Müzesi’ olarak ziyarete açıldı.


Açılış: 00:00
Kapanış: 23:59